Om blodprop.dk

Netdoktors kampagne blodprop.dk er en del af folkesygdomsindsatsen “Undgå blodpropper”, som gennem forskellige elementer og aktiviteter både er målrettet borgere/patienter og sundhedsprofessionelle. Indsatsen sætter fokus på, hvor udbredt og alvorlig en sygdom blodpropper er, og hvorfor det er vigtigt at udbrede kendskabet til blodpropper og muligheden for forebyggelse og tidlig opsporing.

Kampagnen for borgere henvender sig til patienter med kendt hjertekarsygdom og/eller tidligere tilfælde af blodprop og deres pårørende, samt borgere der vil vide mere om risiko, forebyggelse og behandling af blodpropper. Omdrejningspunktet er en videnstest på blodprop.dk, hvor deltagerne gennem spørgsmål og svar får forståelse for sygdommen, dens årsager, risikofaktorer samt muligheder for forebyggelse og behandling.

Indholdet på blodprop.dk er udarbejdet af Netdoktors redaktion i samarbejde med Merete Heitmann, lektor, overlæge, ph.d., Hjerteafdelingen, Bispebjerg Hospital, samt i dialog med relevante patientforeninger. Forud for dette har der været en omfattende proces med bl.a. høringer, hvor læger, patientforeninger, faglige selskaber og andre interessenter har givet deres input. Dertil er der nedsat et specialiseret vidensråd, som har godkendt den overordnede kampagnestrategi. På denne måde har vi sikret den mest præcise og validerede viden til borgere og patienter.

Kilder i videnstesten: Netdoktor.dk, Hjerteforeningen, Hjernesagen, Sundhed.dk og Hjerneskadeforeningen.

Indsatsen er gjort mulig med økonomisk støtte fra Amgen, Sanofi, Bayer og BMS/Pfizer.

Om Bonnier Healthcare Danmark

Netdoktor Media og Dagens Medicin udgør tilsammen Bonnier Healthcare Danmark. Gennem vores medier dækker vi alle interessenter i forhold til sundhedsvæsenet i Danmark fra læger og kommunalt ansatte til patienter, pårørende og beslutningstagere. Dette udnytter vi til en række fælles aktiviteter, hvor vores mål er at forbedre danskernes sundhed gennem alt fra journalistik om sundhedsvæsenet til konferencer og opslagsværker for både fagfolk og borgere. Vi er en del af Bonnier Healthcare i Europa, som dækker mere end 22 lignende virksomheder fordelt på 9 lande.


Tilbage til testen

Copyright Netdoktor Media A/S